OM ESSN-KORTET

I Turkiet finns världens största flyktingbefolkning. Här lever totalt över tre miljoner registrerade flyktingar.

De flesta kommer från Syrien, men här finns också flyktingar från Afghanistan, Irak och Iran. Merparten bor dock inte i flyktingläger, utan i fattiga delar av Turkiets städer. Även om de här slipper krig, lever många flyktingfamiljer under svåra förhållanden och för en ständig kamp för att leva så stabila och normala liv som möjligt.

Emergency Social Safety Net (ESSN)-programmet försöker hjälpa de mest utsatta av dessa flyktingfamiljer. Flyktingarna får ett ESSN-betalkort med ett fast månadsbelopp. Med pengarna kan de sedan betala för det mest nödvändiga: mat, bränsle, hyra, läkemedel och räkningar. En flyktingfamilj får 120 turkiska lira, cirka 297 kronor, per familjemedlem.

ESSN-kortet kan användas i butiker, precis som ett vanligt betalkort. Men det är inte bara ett kontantkort. Det är även ett erkännande att flyktingar i ett mycket svårt läge ändå har rätt att styra sina egna liv.

ESSN-programmet är ett resultat av partnerskapet mellan EU och Turkiet, där utförarna är WFP och turkiska Röda Halvmånen i nära samarbete med turkiska familje- och socialdepartementet, inrikesministeriets generaldirektorat för migrationshantering samt premiärministeriets katastrof- och krishanteringsmyndighet.

ESSN är det största humanitära biståndsprojektet i EU:s historia. Det stödjer sig på WFP:s specialkunskaper när det gäller att hantera storskaliga kontantprogram i Mellanöstern och andra delar av världen. Med en budget på 998 miljoner euro hittills når ESSN-programmet cirka 1.4 miljoner flyktingar i Turkiet.

Programmet bygger på Turkiets gästfrihet och generositet gentemot flyktingar. Det här är något unikt, med tanke på att det utförs via myndighetsstrukturer och -system. I en aldrig tidigare skådad skala försöker internationella humanitära biståndsorganisationer och myndigheter att nå ut till flyktingar över hela Turkiet, på ett sätt som är både effektivt och hållbart.