İŞBİRLİĞİNİN GÜCÜ

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Bürosu (ECHO), 39 ülkede bulunan 44 saha ofisiyle iki temel enstrümanı olan insani yardım ve sivil koruma yoluyla AB yardımlarının hızlı ve etkili bir biçimde ulaştırılmasını sağlıyor. Organizasyonun amacı; insan hayatını kurtarmak ve korumak, sivillerin karşılaştığı güçlükleri önlemek ve acılarını hafifletmek, doğal afetlerden ve insan eliyle oluşan krizlerden etkilenen nüfusların bütünlüğünü ve itibarını korumak üzerine kurulu. Sahip olduğu uluslararası ağ sayesinde, ECHO’nun finanse ettiği projeler her yıl 90 ülkede 120 milyondan fazla insanın hayatını iyileştiriyor.

Her yıl yaklaşık 80 ülkede 80 milyon insana yardım eden Dünya Gıda Programı (WFP), açlık sorunuyla dünya çapında mücadele eden, acil durumlarda gıda yardımı sağlayan ve yetersiz beslenmenin önüne geçerek insanların vücut direncini artırmak için tüm dünyada topluluklarla birlikte çalışan bir insani yardım kuruluşudur.

AB’nin şimdiye kadarki en büyük insani yardım programı

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Bürosu (ECHO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Türkiye’deki Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı için birlikte çalışıyor. AB’nin şimdiye kadar finanse ettiği en büyük insani yardım projesi olan program, Dünya Gıda Programı’nın Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki geniş çaplı para yardımı programları konusundaki uzmanlığından faydalanıyor. Şimdiye kadar 998 milyon avroluk finansman sayesinde SUY programı Türkiye’de 1.4 milyon civarında sığınmacıya ulaşıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin iş birliğinin sonucu olarak çıkan program, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ortak çalışan Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılayı tarafından uygulanıyor.

Yenilikçi yaklaşım

Türk halkının ve Türk hükümetinin sığınmacılara gösterdiği konukseverlik ve cömertlik gibi güçlü temellerde yükselen program, devlet kurumları ve sistemleri aracılığı ile uygulandığı için benzersiz bir yapıya sahip. Uluslararası boyuttaki insani yardım kuruluşları ve devlet kurumları, daha önce benzeri görülmemiş bir ölçekte, verimli, etkili ve sürdürülebilir şekilde sığınmacılara yardım eli uzatıyor.